השליטה של מי הטריטוריה הזו? על בני אדם, חיות, והצורך לסמן את גבולות

An interview with Tali Hatuka originally published in Hebrew at http://urbanologia.tau.ac.il/human-animal-territories/

 

TH. So, Andre, can you tell me about your project, about territories and what are the key ideas? I mean how do you address the whole concept of territories? Let’s…you know what, what is “territory” for you?

Continue reading